Disclaimer “Een goede foto is een warme herinnering”

Disclaimer
S. Kannegieter BV

S. Kannegieter Schoolfotografie besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

S. Kannegieter Schoolfotografie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door S. Kannegieter Schoolfotografie of door u aan S. Kannegieter Schoolfotografie middels een website van S. Kannegieter Schoolfotografie of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt S. Kannegieter Schoolfotografie geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens S. Kannegieter Schoolfotografie via deze website. S. Kannegieter Schoolfotografie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. S. Kannegieter Schoolfotografie garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Over Kannegieter Schoolfotografie

Kannegieter Schoolfotografie is een familiebedrijf met ruime ervaring in het maken van schoolfoto's. Het bedrijf bestaat uit een team van enthousiaste, kindvriendelijke en vakkundige fotografen.

Contactgegevens

Foto Kannegieter
Voorschoterlaan 67A
3062 KJ Rotterdam

Tel: 010-4127387
Fax: 010-4524305

*}